Plakaty reklamowe o niezwykłej treści. Porywają serca i spojrzenia przechodniów.

Zobacz serię plakatów, które informują, przekonują i wzruszają swoich odbiorców.

  • Spoleczne-plakaty-reklamowe
Co znajdziesz w artykule

  W swoim życiu widzi­ałeś już pewnie tysiące plakatów, ale jak często na ich widok, pomyślałeś „wow, świetna rob­ota”?

  Prezen­tu­jemy 15 świet­nych pro­jek­tów, dzięki którym pro­jek­tanci badają nowe per­spek­tywy widzenia, odkry­wa­jąc przed nami nowe hory­zonty myślowe.

  Poznaj wzory plakatów reklamowych, które zmieniają świat.

  Podobno, jeden obraz wart jest tysiąc słów, jed­nak plakat, jest tą formą wyrazu w którym jedno słowo może być warte tysiąca obrazów. Wielkie idee zak­lęte w min­i­mal­isty­cznej formie stanowią prawdziwe dzieła sztuki. Które edukują, bawią, i wzruszają. Zobacz przykłady najlepiej zaprojektowanych plakatów reklamowych, które naszym zdaniem każdy znać powinien. Jak powiedział Exupery:

  Per­fekcja jest osiąg­nięta nie wtedy, gdy nic nie można
  już dodać, lecz gdy nic nie da się już odjąć.”
  — Antoine de Saint-Exupéry

  Plakat reklamowy obrazu­jący odd­ech, zapro­jek­towany przez Matta Wil­leya (studio8design). Jesteśmy szczęśli­wymi posi­adaczami jed­nego egzem­plarza, bardzo lim­i­towanej serii. Jeśli chcesz go obe­jrzeć, zapraszamy do naszego stu­dia.

  Osoba, którą kochasz składa się w 72,8% z wody. Świetny plakat reklamowy. Jest on inter­pre­tacją słów Alana Fletchera („The per­son, you love is 72,8% water”). Pow­stał na ćwiczeni­ach o tema­cie “pisz jako obraz”, które były wstępem do zajęć z typografii.

  Plakat jest jed­nym z serii czterech plakatów, przy­go­towanych na kon­cert math-metal/hardcore zespołu Man­hat­tan Sky­line w Oslo. Plakaty wyko­nane są wyłącznie dla Night Clubu pod­czas trwa­nia fes­ti­walu Oya Fes­ti­val w 2009 roku. Jest to edy­cja limitowana.

  Dwa świetne plakaty, obrazu­jące zmi­anę kli­matu. Pier­wszy z nich pokazuje, w jakich tem­per­at­u­rach mogą żyć poszczególne zwierzęta. Glob­alne ocieple­nie sprawia, że znikają. Drugi postawił na min­i­mal­izm, przed­staw­ia­jąc upadłą pandę, która jest jed­nocześnie logiem WWF.

  Wzór plakatu reklamowego, tureck­iego artysty o pseudonimie “Sarhan”, dosłownie obrazu­jący anatomię typografii. Przed­stawia on literę „a”, składa­jącą się w połowie z kości i mięśni. Całość stanow­iła okładkę pisma Grafik TASARIM.

  Abra­ham Obama. Barack Obama jako Abra­ham Lin­coln. Plakat zapro­jek­towany przez Rona Eng­lisha. Dowiedz się więcej na temat przykładów poli­ty­cznej kampanii reklam­owej Bar­racka Obamy.

  Seria pomysłowych plakatów, przed­staw­ia­ją­cych kul­towe posta­cie.
  Tutaj taśma fil­mowa przed­stawia Jeffa Bridgesa, gra­jącego w filmie „Big Lebowski”

  Plakat Ser­gio Mon­tezumy, przed­staw­ia­jący ojca soulu – Jamesa Browna. Odd­anie rysów twarzy poprzez samą typografię naprawdę robi wrażenie.

  Plakat pro­mu­jący brazyli­jskie kino w Sztokholmie. Autor skupił się na graficznym połącze­niu obrazów, które mówią jed­nocześnie o brazyli­jskiej fil­mo­grafii i kul­turze, przy wyko­rzys­ta­niu odpowied­niej kolorystyki.

  Ten wzór plakatu reklamowego jest jed­nym z serii czterech plakatów, przy­go­towanych na kon­cert math-metal/hardcore zespołu Man­hat­tan Sky­line w Oslo. Plakaty wyko­nane są wyłącznie dla Night Clubu pod­czas trwa­nia fes­ti­walu Oya Fes­ti­val w 2009 roku. Jest to edy­cja limitowana.

  Na zakończe­nie pro­ponu­jemy zwró­cić uwagę, na ten zabawny i pełen miłości plakat typograficzny, mówiący o tym, czym tak jest pro­jek­towanie graficzne. Zapro­jek­towany przez Matthew Buchana na konkurs o tym samym tytule, Czyli czym pro­jek­towanie graficzne jest. Oczy­wiś­cie to bardzo subiek­ty­wne zestaw­ie­nie plakatów, z pośród dziesiątek, które warto było by przy tej okazji wymienić. Jeżeli znasz jakiś, który powinien zająć wysokie miejsce w tej kolekcji, to będę wdz­ięczna jeżeli podzielisz się infor­ma­cją o nim
  w komen­tarzach do artykułu. Jeżeli chcesz, abyśmy pomogli Ci w pracy pro­jek­towej nad nowym mar­ketingiem — daj nam o tym znać tutaj.

  Na górę
  Projektujemy
  kreacje graficzne które przyciągają klientów jak magnes
  Kliknij i sprawdź jak
  Niespodzianka
  W trakcie codziennych czynności nasz mózg pobudzany jest przez nowe i nieoczekiwane odkrycia.
  Czy w zaplanowanych przez Ciebie doświadczeniach są jakieś małe niespodzianki?

  „Niespodzianką” może być nowy dodatek lub odmiana od codzienności, jak na przykład inne sformułowanie w komunikacie z prośbą o potwierdzenie danych lub zmiana obrazka na znajomej stronie. Rozważ też, jak przyciągnąć uwagę ludzi odchodząc od oczekiwanych wzorców ustalonych przez inne strony lub poprzez doświadczenia niezależne od Twojej strony.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Prawdziwy geniusz w dziedzinie
  marketingu. Właściciel
  Ogilvy&Mather.
  Otrzymaj ofertę