Plakaty reklamowe o niezwykłej treści. Porywają serca i spojrzenia przechodniów.

Zobacz serię plakatów, które informują, przekonują i wzruszają swoich odbiorców.

Co znajdziesz w artykule

  W swoim życiu widzi­ałeś już pewnie tysiące plakatów, ale jak często na ich widok, pomyślałeś „wow, świetna rob­ota”?

  Prezen­tu­jemy 15 świet­nych pro­jek­tów, dzięki którym pro­jek­tanci badają nowe per­spek­tywy widzenia, odkry­wa­jąc przed nami nowe hory­zonty myślowe.

  Poznaj wzory plakatów reklamowych, które zmieniają świat.

  Podobno, jeden obraz wart jest tysiąc słów, jed­nak plakat, jest tą formą wyrazu w którym jedno słowo może być warte tysiąca obrazów. Wielkie idee zak­lęte w min­i­mal­isty­cznej formie stanowią prawdziwe dzieła sztuki. Które edukują, bawią, i wzruszają. O wspaniałej treści. Zobacz przykłady najlepiej zaprojektowanych plakatów reklamowych, które naszym zdaniem każdy znać powinien. Jak powiedział Exupery:

  Per­fekcja jest osiąg­nięta nie wtedy, gdy nic nie można
  już dodać, lecz gdy nic nie da się już odjąć.”
  — Antoine de Saint-Exupéry

  Plakat reklamowy obrazu­jący odd­ech, zapro­jek­towany przez Matta Wil­leya (studio8design). Jesteśmy szczęśli­wymi posi­adaczami jed­nego egzem­plarza, bardzo lim­i­towanej serii. Jeśli chcesz go obe­jrzeć, zapraszamy do naszego stu­dia.

  Osoba, którą kochasz składa się w 72,8% z wody. Świetny plakat reklamowy. Jest on inter­pre­tacją słów Alana Fletchera („The per­son, you love is 72,8% water”). Pow­stał na ćwiczeni­ach o tema­cie “pisz jako obraz”, które były wstępem do zajęć z typografii.

  Plakat jest jed­nym z serii czterech plakatów, przy­go­towanych na kon­cert math-metal/hardcore zespołu Man­hat­tan Sky­line w Oslo. Plakaty wyko­nane są wyłącznie dla Night Clubu pod­czas trwa­nia fes­ti­walu Oya Fes­ti­val w 2009 roku. Jest to edy­cja limitowana.

  Dwa świetne plakaty, obrazu­jące zmi­anę kli­matu. Pier­wszy z nich pokazuje, w jakich tem­per­at­u­rach mogą żyć poszczególne zwierzęta. Glob­alne ocieple­nie sprawia, że znikają. Drugi postawił na min­i­mal­izm, przed­staw­ia­jąc upadłą pandę, która jest jed­nocześnie logiem WWF.

  Wzór plakatu reklamowego, tureck­iego artysty o pseudonimie “Sarhan”, dosłownie obrazu­jący anatomię typografii. Przed­stawia on literę „a”, składa­jącą się w połowie z kości i mięśni. Całość stanow­iła okładkę pisma Grafik TASARIM.

  Abra­ham Obama. Barack Obama jako Abra­ham Lin­coln. Plakat zapro­jek­towany przez Rona Eng­lisha. Dowiedz się więcej na temat przykładów poli­ty­cznej kampanii reklam­owej Bar­racka Obamy.

  Seria pomysłowych plakatów, przed­staw­ia­ją­cych kul­towe posta­cie.
  Tutaj taśma fil­mowa przed­stawia Jeffa Bridgesa, gra­jącego w filmie „Big Lebowski”

  Plakat Ser­gio Mon­tezumy, przed­staw­ia­jący ojca soulu – Jamesa Browna. Odd­anie rysów twarzy poprzez samą typografię naprawdę robi wrażenie.

  Plakat pro­mu­jący brazyli­jskie kino w Sztokholmie. Autor skupił się na graficznym połącze­niu obrazów, które mówią jed­nocześnie o brazyli­jskiej fil­mo­grafii i kul­turze, przy wyko­rzys­ta­niu odpowied­niej kolorystyki.

  Ten wzór plakatu reklamowego jest jed­nym z serii czterech plakatów, przy­go­towanych na kon­cert math-metal/hardcore zespołu Man­hat­tan Sky­line w Oslo. Plakaty wyko­nane są wyłącznie dla Night Clubu pod­czas trwa­nia fes­ti­walu Oya Fes­ti­val w 2009 roku. Jest to edy­cja limitowana.

  Na zakończe­nie pro­ponu­jemy zwró­cić uwagę, na ten zabawny i pełen miłości plakat typograficzny, mówiący o tym, czym tak jest pro­jek­towanie graficzne. Zapro­jek­towany przez Matthew Buchana na konkurs o tym samym tytule, Czyli czym pro­jek­towanie graficzne jest. Oczy­wiś­cie to bardzo subiek­ty­wne zestaw­ie­nie plakatów, z pośród dziesiątek, które warto było by przy tej okazji wymienić. Jeżeli znasz jakiś, który powinien zająć wysokie miejsce w tej kolekcji, to będę wdz­ięczna jeżeli podzielisz się infor­ma­cją o nim
  w komen­tarzach do artykułu. Jeżeli chcesz, abyśmy pomogli Ci w pracy pro­jek­towej nad nowym mar­ketingiem — daj nam o tym znać tutaj. Funkcjonujemy również jako agencja marketingowa - sprawdź naszą ofertę.

  Na górę
  Projektujemy
  kreacje graficzne które przyciągają klientów jak magnes
  Kliknij i sprawdź jak
  Logika afektu
  Nasze aktualne emocje mają wpływ na naszą ocenę sytuacji i podejmowane przez nas decyzje.
  Nawet w najbardziej racjonalnych momentach emocje wciąż rządzą naszym zachowaniem. Jak więc stymulować określone emocje?

  Naprawdę wspaniałe pierwsze wrażenie może zrekompensować późniejsze błędy. A gdy jesteśmy bardziej zrelaksowani łatwiej jest znaleźć rozwiązania i obejścia problemów. Wykorzystaj estetykę i język, by wywołać efekt humorystyczny, wzbudzić strach lub przyjemność.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Prawdziwy geniusz w dziedzinie
  marketingu. Właściciel
  Ogilvy&Mather.
  Otrzymaj ofertę