Medycyna w nowych opakowaniach. Operacje graficzne na półce w aptece.

Poznaj światowe trendy, wzory i przykłady w nowoczesnych opakowaniach medycznych.

Co znajdziesz w artykule

  Szata graficzna opakowań to często zapomniany proces, odbywający się gdzieś na zapleczu firm farmaceutycznych, jednak zmienne otoczenie rynkowe podniosło wagę tej kwestii. Przed firmami farmaceutycznymi i innymi przedsiębiorstwami zajmującymi się ochroną zdrowia najtrudniejszy okres w ich historii. Produkty szybko tracą ochronę patentową, powodując problemy z przychodami. Jednocześnie nowe produkty nie są w stanie wypełnić luki po nich. Co więcej, rynki międzynarodowe zmieniają się gwałtownie, tradycyjne rynki popadają w stagnację, a nowe rynki ewoluują w szybkim tempie. Kluczowi odbiorcy z branży ochrony zdrowia na całym świecie stosują presję cenową na ceny leków.

  Poznaj cztery błędy projektów opakowań produktów medycznych – wraz z ich konsekwencjami.

  W odpowiedzi na te znaczące wyzwania firmy farmaceutyczne próbują jak najlepiej wykorzystać bieżące aktywa. Często realizują tę strategię przez wypuszczanie jak największej liczby odmian produktów na jak najwięcej rynków. Dla tradycyjnych międzynarodowych firm farmaceutycznych jest to znacząca zmiana. Gwałtowny wzrost liczby leków tracących ochronę patentową, wraz z rosnącą presją cenową ze strony głównych odbiorców, stanowi olbrzymią okazję rozwoju dla firm produkujących leki generyczne. Stoją przed nimi podobne wyzwania jak przed firmami farmaceutycznymi – wprowadzić jak najwięcej wariantów produktów na jak najwięcej rynków, tak szybko, jak to możliwe.

  W dzisiejszych czasach wszystkie przedsiębiorstwa farmaceutyczne powinny rozwijać i utrzymywać nienaganną reputację wśród zróżnicowanej grupy interesariuszy. Firmy farmaceutyczne mają na celu zyskanie i utrzymanie zaufania rządów i grup docelowych, aby utrzymać ceny produktów na poziomie umożliwiającym pokrycie znaczących wydatków na badania nad nowymi lekami. Rosnąca konkurencja wśród przedsiębiorstw produkujących leki generyczne oznacza, że powinny rozwijać i pielęgnować swoje dobre imię, by zdobywać klientów i utrzymać licencje na produkty.

  Wobec gwałtownie rosnącej liczby produktów, utrzymanie dobrej opinii wśród konsumentów jest szczególnie trudne, biorąc pod uwagę fakt, że jedną z największych przyczyn wycofania produktu jest błąd na opakowaniu. Prawodawcy na całym świecie zauważyli to i skupili się na wprowadzeniu ulepszeń na wszystkich etapach związanych z zarządzaniem designem i produkcją opakowań.

  Przy wprowadzaniu wariantów produktów na nowe rynki, większość, jeśli nie całość, fizycznego opakowania jest już ustalona. Jak wiadomo, za każdym razem zmieniają się teksty i grafiki lub szata graficzna, umieszczone na wspomnianych fizycznych elementach opakowania. To właśnie projekt szaty graficznej i umiejętność utrzymania dobrego imienia stają się najważniejsze w osiąganiu celów w wypadku zarówno firm farmaceutycznych, jak i produkujących leki generyczne.
  W przypadku firmy farmaceutycznej, stworzenie szaty graficznej dla dziesiątek tysięcy produktów zwykle angażuje tysiące ludzi w ponad setce krajów z dziesiątek różnych organizacji. By skoordynować te działania trzeba zarządzać odpowiednią kombinacją procesów biznesowych, designem organizacji, technologią informacyjną, jednostkami produkcyjnymi i dostawcami.

  Mniejsze organizacje stoją przed takimi samymi wyzwaniami, choć na mniejszą skalę.

  Błędy w szacie graficznej projektów opakowań, których należy unikać.

  Jakie są więc błędy związane z etykietami i szatą graficzną opakowań, które mogą wystąpić, i jakie są ich długofalowe i znaczące konsekwencje wobec zaangażowanych przedsiębiorstw?

  Na potrzeby ich omówienia, błędy w szacie graficznej podzielimy na cztery grupy:

  1. Poważne błędy!
  2. W tym wypadku w szacie graficznej zostają pominięte znaczące informacje. Przykładem byłby brak zmiany w elemencie szaty graficznej w odpowiedzi na nowe wymagania prawne.

  3. Błędy kontekstowe i znaczeniowe
  4. To oznacza, że informacje prezentowane są w niejednoznaczny lub nieprawidłowy sposób. Przykładem mogłoby być nieprawidłowe wykorzystanie łączników, skutkujące przekazaniem niejednoznacznego lub nieprawidłowego znaczenia.

  5. Błędy treści
  6. W tym wypadku błędy i braki występują w szczegółowej treści szaty graficznej. Przykładem byłoby tu nieprawidłowe użycie symboli występujących w szacie graficznej.

  7. Błędy techniczne
  8. Tutaj błędy i braki występują w części technicznej szaty graficznej. Przykładem może być nieprawidłowa specyfikacja kodu kreskowego.

  Szkodliwe konsekwencje błędu w szacie graficznej

  Konsekwencje błędu w szacie graficznej mogą być równie długofalowe i poważne, co konsekwencje wszelkich innych błędów związanych z produktem. Tekst i grafika w szacie graficznej określają produkt, a także przekazują informacje i instrukcje dotyczące jego bezpiecznego użycia.

  1. Wpływ na pacjentów:

  Więź między pacjentem i lekiem jest głęboko zakorzeniona. Pacjenci ufają, że produkt sprawi, że poczują się lepiej i oczekują, że został opracowany, wyprodukowany i dostarczony zgodnie z najwyższymi standardami jakości i etyki. Błędy w informacjach zamieszczonych do produktu są istotne i mogą zagrażać życiu. Jesteśmy pewni, że zgodzicie się, że narażanie pacjenta jest nie do zaakceptowania, a zaufanie pokładane w terapię powinno być wspierane. Zaufanie łatwo jest stracić, a jego odzyskanie jest niemal niemożliwe.

  2. Wpływ na osoby przepisujące lek:

  Wszystkie osoby przepisujące lek (czy są to lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, czy inne osoby pracujące w służbie zdrowia) to zajęci ludzie z jasno określoną misją – poprawa stanu zdrowia leczonych osób. Oczekują, że dostarczane im produkty i informacje są odpowiednie, bezbłędne i bezpieczne. Nie chcą aplikować leków, które sprawią, że stan pacjenta się pogorszy. Naprawianie problemów pacjentów, spowodowanych błędami w szacie graficznej to brzemię, którego nie chcą brać na siebie. Co więcej, wszelkie działania wycelowane w leczenie skutków takiego incydentu odwracają uwagę od ich głównego celu.

  Ci pracownicy służby zdrowia często podejmują ostateczną decyzję w kwestii wyboru produktu przepisywanego lub stosowanego w przyszłości. Stąd też wszelki brak pewności wobec konkretnego produktu może mieć bezpośredni wpływ na to, jaki produkt zostanie zastosowany.

  Nie można także zapominać o poważnym wpływie, jaki na życie osobiste osób przepisujących lek może mieć sytuacja, w której pacjentowi dzieje się krzywda. Wiele osób, które przepisało lek w takim wypadku decyduje się zupełnie zrezygnować z pracy w zawodzie.

  3. Wpływ na prawodawców:

  Zadaniem prawodawców zajmujących się produktami farmaceutycznymi jest między innymi ustalanie i wdrażanie standardów, według których powinna działać branża, by zapewnić pacjentom bezpieczeństwo. Te osoby są upoważnione, by dopuścić produkt do użytku lub go z niego wycofać, a także nałożyć kary na firmy, które ich zdaniem nie spełniają oczekiwanych standardów. Środowisko prawne staje się coraz bardziej złożone i rygorystyczne, a tolerancja wobec błędów w szacie graficznej jest coraz mniejsza. Co więcej, jak już zauważyliśmy, w erze informacji incydent mający miejsce dowolnym kraju jest dostrzegany przez prawodawców na całym świecie.

  Dlatego też zrozumiałe jest, że prawodawcy oczekują, że przedsiębiorstwa będą stale dążyć do wyeliminowania błędów i będą podejmować odpowiednie działania, by wzmocnić taki pogląd.

  4. Wpływ na pracowników firmy farmaceutycznej:

  Błędy w szacie graficznej mają zwykle wpływ na dwie grupy pracowników firm farmaceutycznych: zespół koordynujący wycofanie produktu oraz zespoły operacyjne, które obsługiwały proces powstawania szaty graficznej, gdy pojawił się błąd.

  Zespół zarządzający wycofaniem produktu musi skupić się na natychmiastowych i pilnych zadaniach związanych z rozpoznaniem błędnego produktu, wycofaniem go z łańcucha dostaw i przywróceniem normalnej dostawy tak szybko, jak to możliwe. Ta praca stanowi wyzwanie, jednak osoby zaangażowane są wysoce zmotywowane, ponieważ z rozwiązania pilnego i ważnego problemu, jaki stanowi wycofanie produktu, można czerpać sporo satysfakcji.
  Wpływ na pracowników zaangażowanych w proces tworzenia szaty graficznej jest nieco inny. Prawdopodobnie będą zaangażowani nie tylko w poprawę błędu, ale także w dużej mierze poświęcą się kwestii odkrycia źródła błędu i działań prewencyjnych. Co więcej, pewne jest pojawienie się problemów związanych z gorszymi wynikami i entuzjazmem pracowników, z którymi trzeba będzie się zmierzyć.

  5. Wpływ na przedsiębiorstwo:

  Wpływ błędu na przedsiębiorstwo może być bardzo znaczący. Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa jest sprzeczne z wartościami stojącymi ud podstaw każdej firmy farmaceutycznej. Do tego dochodzą jeszcze czynniki sprzedażowe, utrata reputacji i sankcje prawne, a także niepochlebne opinie, utrata zaufania klientów, możliwa utrata licencji oraz wzmożona uwaga i działania prawodawców. Jak wspomniano wyżej, we współczesnym otoczeniu konkurencyjnym, te czynniki mogą mieć znaczny wpływ na oddalenie się sukcesu przedsiębiorstwa.

  Czynniki te mogą mieć też stanowić znaczny koszt dla przedsiębiorstwa. Może się składać na niego fizyczny koszt wycofania produktu, odpisania go, przepakowania i ponownego wprowadzenia na rynek. Niemniej jednak, koszty te może przyćmić mniej namacalny koszt, który następuje w wyniku utraty zysków ze sprzedaży i udziału w rynku, odszkodowań dla klientów i procesów sądowych. W skrajnych wypadkach, koszty te nie tylko wpływają na wynik spółki, ale także bezpośrednio wpływają na cenę jej akcji lub udziałów.

  Jak więc przytrafiają się te błędy?

  Przyczyn występowania błędów w szacie graficznej jest wiele. Podzieliliśmy je na osiem kategorii, które omówiono poniżej.

  1. Luki lub niespójności w procesie:

  Inaczej nazywane błędami systemowymi, które pojawiają się, gdy plany działania są niekompletne lub sprzeczne ze sobą, co prowadzi do błędów w treści szaty graficznej. Typowym przykładem w takim wypadku byłaby luka w wytycznych procesu, dotycząca konkretnej informacji.

  2. Niekompetencja:

  W tym wypadku, pracownicy nie mają niezbędnych umiejętności, wiedzy lub określonych instrukcji, które wymagane są w danym zadaniu. Może to być spowodowane nieodpowiednimi wytycznymi procesu lub niewystarczającym przeszkoleniem i oceną kompetencji.

  • Szczególnie ważnym problemem w procesie tworzenia szaty graficznej, który zostanie omówiony później, jest upewnienie się co do kompetencji ludzi, którzy rzadko biorą udział w realizacji zadań należących do danego procesu.

  3. Brak czasu na należyte wykonanie zadań:

  Niezależnie od kompetencji pracowników, niedostateczna ilość czasu poświęconego w całości na wykonanie wymaganych zadań zwiększy prawdopodobieństwo wystąpienia błędów w takiej, czy innej formie.

  • Brak czasu na należyte wykonanie zadań zwykle wynika z nierealistycznie zaplanowanych etapów projektu lub braku wystarczających zasobów ludzkich. Oczywiście może to być też objaw nieefektywnego procesu i/lub narzędzi.

  4. Nieodpowiedni proces decyzyjny:

  W tego typu sytuacji ludzie podejmują nieodpowiednie decyzje, które prowadzą do błędów w szacie graficznej. Przykładowo, zarząd może ustalić priorytety, które są interpretowane przez pracowników operacyjnych jako sygnał do przeniesienia szaty graficznej na kolejny etap procesu zanim jeszcze zadanie zostanie wykonane w prawidłowo i całości.

  5. Niejednoznaczność:

  Proces przygotowania szaty graficznej angażuje wiele osób, które przekazują innym osobom szczegółowe instrukcje, co skutkuje możliwością pojawienia się niejednoznaczności instrukcji, które prowadzą do błędów w szacie graficznej. Brak szablonów lub instrukcji co do tego, jak przekazywać informacje i polecenia w jednoznaczny sposób może być przykładem tego rodzaju problemu.

  • Należy pamiętać, że wielu ludzi uczestniczących w procesie tworzenia szaty graficznej komunikuje się w języku obcym. Ten fakt sam w sobie znacznie zwiększa prawdopodobieństwo nieprawidłowej interpretacji poleceń, które są nie do końca jasne.

  6. Błędy w źródłach informacji:

  Stare jak świat powiedzenie, że „z pustego i Salomon nie naleje” dobrze pasuje do procesu tworzenia szaty graficznej. Jeżeli w procesie wykorzystywane są nieprawidłowe źródła informacji, to wystąpienie błędów w szacie graficznej jest wysoce prawdopodobne.

  • Typowym przykładem takiego problemu jest wykorzystywanie niewłaściwej wersji dokumentu; wykorzystywanie niesprawdzonych źródeł informacji, jak stworzonych naprędce osobistych arkuszy.

  7. Błędy ludzkie:

  W typowym procesie tworzenia szaty graficznej występuje wiele etapów, w których ludzie są bezpośrednio odpowiedzialni za wykonanie takich czynności, jak przekazywanie informacji z jednego źródła do drugiego, czy wykonywanie wielu złożonych lub powtarzalnych zadań.

  • Z wielu powodów popełnianie błędów leży w ludzkiej naturze. Czasami następują one wyniku ograniczeń opisanych w innej części artykułu, a czasami po prostu dlatego, że mamy zły dzień.
  • By ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia błędu ludzkiego możemy podjąć wiele działań, jednak z pewnością będą się one zdarzać mimo to, należy więc wziąć je pod uwagę przy ocenie możliwości procesu.

  8. Błędy technologiczne:

  Technologia w postaci oprogramowania komputerowego i narzędzi jest często stosowana do realizacji lub pomocy w procesie tworzenia szaty graficznej. Niemniej jednak, bez jasnego planu i nadzoru nad procesem, technologia może być przyczyną błędów w szacie graficznej.

  • Przykładami rodzajów problemów, które mogą powodować błędy, są między innymi: błędy w pracy oprogramowania, nieprzedstawianie przez program rzeczywistego obrazu konkretnego dokumentu, błędy w transkrypcji fontów przy przenoszeniu informacji z jednego dokumentu do drugiego.

  Korzyści płynące z prawidłowego wykonania.

  Osiągnięcie doskonałości w tej kwestii może przynieść wiele strategicznych korzyści:

  • Zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta.
  • Zwiększenie zgodności z przepisami.
  • Zwiększenie sprzedaży.
  • Zwiększenie zysku.
  • Poprawa reputacji.
  • Obniżenie kosztu i zużycia cennych zasobów.

  Przeanalizowawszy rodzaje błędów i ich przyczyny, możemy skupić się na tym, jak ich unikać, i stworzyć szatę graficzną, która będzie odpowiednia już za pierwszym razem. W kolejnym artykule omówimy pewne elementy wymagane do stworzenia odpowiedniej szaty graficznej już za pierwszym razem.

  Na górę
  Projektujemy
  opakowania które same wpadają do koszyka
  Kliknij i zobacz jak
  Niespodzianka
  W trakcie codziennych czynności nasz mózg pobudzany jest przez nowe i nieoczekiwane odkrycia.
  Czy w zaplanowanych przez Ciebie doświadczeniach są jakieś małe niespodzianki?

  „Niespodzianką” może być nowy dodatek lub odmiana od codzienności, jak na przykład inne sformułowanie w komunikacie z prośbą o potwierdzenie danych lub zmiana obrazka na znajomej stronie. Rozważ też, jak przyciągnąć uwagę ludzi odchodząc od oczekiwanych wzorców ustalonych przez inne strony lub poprzez doświadczenia niezależne od Twojej strony.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Założyciel Microsoft Corp.
  Najbogatszy człowiek na
  świecie kilka lat z rzędu.
  Otrzymaj ofertę